logo1

 Polasaí Clárúcháin - Enrollment Policy

 -- Uasdátú, Update --

Meán Fómhair 2013

Tar éis cruinniú den mBord Bainistíochta ar an Déardaoin an 5ú Meán Fómhair, cinneadh uasdátú a dhéanamh ar Chlárú na Naíonán Shóisireacha don todhchaí.

1. Ní ghlacfar le haon fhoirmeacha iarratas do na Naíonáin go dtí 1ú Meán Fómhair roimh na bliana iontrála.

2. Glacfar le foirmeacha iarratas ón 1ú Meán Fómhair 2013 go dtí an lá scoile deireanach i Mí na Nollag, d’áit i Naíonáin Bheaga sa scoil do Mheán Fómhair 2014.

 

After a school Board of Management meeting on Thursday September 5th. It was agreed that:

1. Applications will not be accepted for Junior Infants until September 1st of the year prior to the year of entry.

2. Applications for Junior Infants 2014 will be accepted from September 1st 2013 until the last school working day in December prior to the year of entry.