logo1

Coiste na dTuismitheoirí 2017/2018

Cabhraíonn Coiste na dTuismitheoirí le hatmasféar deimhneach a chruthú sa scoil agus le hócáidí na scoile mar Aonach na Nollag a eagrú.  Tá ionadaí ag gach rang ar an gcoiste agus buaileann siad le chéile uair sa mhí.  Má tá aon ceisteanna agaibh nó ábhair ba mhaith libh a ardú, ní mór ach dul i dteagmháil le do ionadaí ranga.

Parents committee

The Coiste na dTuismitheoirí (Parents Committee) is crucial in creating a positive atmosphere in the school and helping to organise special events like Aonach na Nollag. Each class has a rep on the committee and they meet monthly. Any queries or issues that you would like raised, please contact your rep.