logo1

Cúrsái Spóirt sa scoil

Bíonn traenáil peil ghaelach ar siúl do bhuachaillí agus cailíní gach seachtain tar éis scoile.
Is i bPáirc Herbert i nDomhnach Broc a bhíonn an traenáil ar siúl. Bíonn múinteoirí na scoile páirteach agus cuirtear fáilte roimh thuismitheoirí le Gaeilge freisin.
Glacann na foirne páirt i gComórtais Chumann na mBunscoile gach bliain.

Sports training after school

Training takes place for boys and girls in Gaelic football after school weekly, weather permitting. This usually takes place in Herbert Park Donnybrook. School teachers participate in the training but we also encourage parents with fluent Irish to get involved. The teams participate in Cumann na mBunscoile competitions every year and we also have friendly matches with other schools from time to time.